Back

Company

Solutions

Products

服务

联系方式

联系方式
InnoTrans 2022
InnoTrans 2022
InnoTrans是领先的运输技术国际贸易展览会,每两年在柏林举行一次。
20/9/2022 - 23/9/2022
中文
MINIBEND

MINIBEND

可弯曲到底的柔性微波电缆组件

特点

MINIBEND 系列是柔性的预组装同轴电缆组件产品线,为系统内射频模块之间的内部点对点互连而设计。此系列支持在紧靠连接器的部位弯曲电缆,并具备优异的阻燃和耐腐蚀性能,以及出色的拉力强度和机械耐久性。此电缆经过全面测试,确保提供最出色的品质表现。
 
  • 可在最高 65GHz 的频率下使用
  • 100% 经测试的预组装同轴电缆组件
  • 专利焊料,减少电缆接头

优势

  • 弯曲到底:可在连接器后面立即弯曲电缆
  • 出色的拉力强度和机械耐久性
  • 高性能电缆组件,具备优异的阻燃和耐腐蚀性能

应用

  • 国防
  • 航天
  • 测试和测量

  NANOBEND MICROBEND R MINIBEND R MINI141 MINIBEND LR MICROBEND LR MICROBEND CTR MINIBEND H MINIBEND LH(8)R MINI141 H
电气规格
阻抗(标称) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
速度 % 70.3 70 70 76 76 76 80 70 76 76
工作频率 DC - 110 GHz DC - 85 GHz DC - 65 GHz DC - 40 GHz DC - 50 GHz DC - 65 GHz DC - 70 GHz DC - 85 GHz DC - 65 GHz DC - 45 GHz
材料和饰面
电缆中心导体 silver plated OFHC copper silver plated OFHC copper silver plated OFHC copper silver plated OFHC copper silver plated OFHC copper silver plated OFHC copper silver plated solid OFHC copper silver plated solid OFHC copper silver plated solid OFHC copper silver plated solid OFHC copper
电缆绝缘体 extruded TFE solid PTFE solid PTFE microporous PTFE microporous PTFE microporous PTFE foamed PFA PTFE expanded PTFE expanded PTFE
电缆机械学
直径 1.62 mm 1.91 mm 2.49 mm 3.61 mm 2.64 mm 2.03 mm 2.49 mm 2.49 mm 2.54 mm 3.61 mm
最小弯曲半径 - 静态 5.08 mm 1.52 mm 5.08 mm 8.38 mm 6.4 mm 5.10 mm 5.08 mm 5.08 mm 5.08 mm 8.4 mm
最小弯曲半径 - 动态 15.24 mm 4.57 mm 15.24 mm 25.15 mm 19.1 mm 15.20 mm 15.24 mm 15.24 mm 15.24 mm 25.2 mm
环境规格
温度范围 -55 to +200°C −65 to +150°C −65 to +150°C −65 to +150°C −65 to +150°C −65 to +150°C −65 to +150°C −65 to +150°C −65 to +150°C −65 to +150°C
DO YOU HAVE A QUESTION?