Back

Company

Solutions

Products

服务

联系方式

联系方式
LANline Tech Forum 2023
LANline Tech Forum 2023
LANline Tech Forum:聚焦布线、网络和基础设施! 
26/9/2023 - 27/9/2023
中文
SMPM-T

SMPM-T

SMPM-T 是市场上最小的螺纹开源连接器。它将 MIL-STD-348 SMPM 阴型接口连接器与可伸缩的螺纹螺母相结合,这种独特而创新的结合打造出集成解决方案,使产品具有前所未有的电气性能与机械性能。SMPM-T 可满足高密度需求,连接器中心线至中心线间隔仅 5 mm (0.20 in),即使在最恶劣的工作环境中,也能提供无与伦比的电气稳定性,频率可达 67 GHz。

其他信息

DO YOU HAVE A QUESTION?